Hjem Vårt arbeid Utviklingssamarbeid Hvor vi jobber Palestina

Palestina

Palestina

Norsk Folkehjelp støtter palestineres legitime rett til selvstendighet og frihet fra undertrykking, okkupasjon og påtvunget eksil.

I det arbeidet er det først og fremst palestinerne selv og deres evne til å stå på i hverdagen for en bedre framtid som er vårt utgangspunkt. I tillegg vil Norsk Folkehjelp bidra til et internasjonalt press for at okkupasjonen må avsluttes. Vi har drevet bistandsarbeid i Palestina siden 1987 og har kontor i Gaza by. Det langsiktige målet er å bidra til skape en positiv politisk, sosial og økonomisk utvikling for undertrykte grupper. Norsk Folkehjelp jobber for dette gjennom å styrke lokale organisasjoner og fremme demokratiske prosesser på grasrotnivå, og støtte de lokale organisasjonenes innsats i lokalsamfunnet.

Rett til land og ressurser

Palestina er fremfor alt preget av den israelske okkupasjonspolitikken på Vestbredden og Gazastripen som Israel har okkupert siden 1967. På Vestbredden blir stadig mer land og ressurser fratatt den palestinske befolkningen til fordel for israelske bosettinger med tilhørende veier, murer og beslaglegging av vannressurser. På Gazastripen har befolkningen på den lille landstripen ved Middelhavet i mange år levd under en blokade som i stor grad isolerer dem fra omverdenen og ødelegger økonomien.

Et sentralt innsatsområde for våre lokale partnere er ulike grupper i samfunnet sin rett til å delta og bli hørt sosialt og politisk, som for ungdom, kvinner og flyktninger. Retten til land og ressurser er et annet innsatsområde – særlig knyttet til å motvirke at land og ressurser stadig fratas den palestinske befolkningen. Palestinske kvinners rettigheter og vern mot vold er et prioritert område.  

Hard presset

Det palestinske samfunnet er hardt presset etter flere år med krigshandlinger og ødeleggelser under den israelske okkupasjonen. Norsk Folkehjelp støtter også nødhjelpsprosjekter innen jordbruk/fiske og utdanning som søker å bidra til at palestinerne så langt det er mulig kan sikre sin egen velferd under disse vanskelige forholdene. Finansiell støtte og sosiale tiltak bidrar til at ungdom og barn kan videreføre utdannelsen sin. Lokale partneres prosjekter bidrar til at jord fortsatt kan dyrkes og at fiskerne i Gaza kan opprettholde sin virksomhet.

Politisk splittelse

De ulike forhandlingsprossesene som har blitt gjennomført mellom PLO og Israel siden Osloavtalen har ikke ført fram til etableringen av en palestinsk stat, men snarere forsterket den israelske okkupasjonen. Det palestinske selvstryret som ble opprettet i 1994 på deler av det okkuperte området har etablert institusjoner som skal kunne danne kjernen i en fremtidig stat, men har ingen kontroll over grenser, transport, naturressurser og penger. Siden 2007 har også selvstyret på Gazastripen og Vestbredden lenge vært atskilt som følge av politisk splittelse blant palestinerne. Dette har medført at i tillegg til den omfattende undertrykkelsen fra okkupasjonsmakten har også de palestinske selvstyremyndighetene vært preget av maktmisbruk, manglende organisasjons- og ytringsfrihet og demokratiske prosesser. Splittelsen har også svekket palestinerne overfor Israel og omverdenen.

Nyheter fra Palestina:

Folk i Gaza demonstrerer for palestinsk samling og slutt på blokaden

Tusener av palestinske bønder, kvinner og fiskere demonstrerer i Gaza mot interne palestinske splittelser og for å få en slutt på den 11...
10.12.2018 | Mahmoud Hamada

10 grunner til å anerkjenne Palestina

Anerkjennelse av Palestina kan bidra til å styrke palestinernes forhandlingsposisjon og dermed også en reell fredsprosess. Her er ti gode...
29.11.2018 |

Norsk Folkehjelp støtter palestinernes rettmessige kamp for fred og frihet

Styret i Norsk Folkehjelp har den 1. juni vedtatt en uttalelse til støtte for Palestina og palestinerne.
08.06.2018 |

Gi månedlig

200 kroner er minstebeløp

  • 200 kr
  • 500 kr
  • 800 kr
  • 1000 kr
  • Annet beløp