Hjem Vårt arbeid Utviklingssamarbeid Hvor vi jobber Palestina Gazaprosjektet

Gazaprosjektet

Foto: Mohammed Omer, Illustrasjonsbilde

Fra 2010 var Norsk Folkehjelp involvert i et prosjekt for ungdom på Gaza-stripen for å styrke unges rettigheter og muligheter til deltakelse i samfunnet, inkludert den politiske arenaen. Norsk Folkehjelp samarbeidet med Institutt for Utviklingsstudier (IDS) om opplæring av unge studenter.

Dette prosjektet var i samsvar med vårt oppdrag om å fremme menneskerettigheter og demokratisk deltakelse. Norsk Folkehjelp er en rettighetsbasert organisasjon der prinsippene om solidaritet, verdighet og menneskerettigheter er sentrale. I dette prosjektet var målet å vise at lik deltakelse og retten til å organisere seg er viktige tiltak i et demokratisk samfunn. For å bidra til å styrke ungdoms rettigheter var det overordnede målet med prosjektet å fremme ungdomsdeltakelse i politiske rom ved å lære dem lederferdigheter, men også emner som demokratiforståelse, politikk, samfunnsansvar og menneskerettigheter.

Studenter med ulik bakgrunn i Gaza har fått opplæring i demokratiske rettigheter og politisk deltagelse og Norsk Folkehjelp mener dette er viktig kunnskap for unge, uavhengig av politisk tilhørighet.

Det er ingen automatisk tilknytning mellom Norsk Folkehjelps partnere og personene som har deltatt i aktivitetene. Partnerorganisasjonene har annonsert sine aktiviteter på nettsider o.l og det har vært åpent for alle å melde seg på. Partnerorganisasjonene har ikke hatt krav til bakgrunnssjekk av deltakere på denne form for kurs i fredelig og demokratisk samfunnsutvikling.

Norsk Folkehjelp støtter partnere som jobber for å påvirke politiske prosesser, for demokrati og mer rettferdig fordeling av makt og ressurser. Dette gjelder også i Palestina. Av dette følger det naturlig at våre partnere har dialog med mange ulike aktører i et samfunn, også grupperinger de ikke deler politisk syn med. Norsk Folkehjelps partnere krever ikke at deltagere på kurs eller lignende arrangementer må oppgi hvilket politisk parti de stemmer.

Norsk Folkehjelp har bidratt med økonomisk støtte til aktivitetene som omtales i denne saken, men også jobbet konkret med å styrke partnerorganisasjonene som arrangerer aktivitetene. Eksempler på det siste kan være å bistå med opplæring i planlegging av aktiviteter.

03.04.2018