Hjem Vårt arbeid Utviklingssamarbeid Hvor vi jobber Utviklingssamarbeid i Colombia

Utviklingssamarbeid i Colombia

Utviklingssamarbeid i Colombia

Norsk Folkehjelps målsetning i Colombia er at partnerne våre påvirker for demokratisering i landet. Våre partnere jobber med urfolksrettigheter og jordfordeling og for å inkludere den rurale befolkningen, som er hardest rammet av konflikten, i den pågående fredsprosessen.

Colombia har vært preget av væpnede konflikter mellom militære, gerilja og paramilitære grupper i over femti år. Konfliktene har ført til at flere hundre tusen er drept, sju millioner er internt fordrevne, forsvinninger, massakrer og seksualisert vold. Til tross for landets etablerte demokratiske institusjoner og de pågående fredssamtalene er urfolksorganisasjoner, fagforeninger, menneskerettighetsorganisasjoner, studentgrupper og kvinneorganisasjoner fortsatt under sterkt press, og deres tillitsvalgte utsettes for forfølgelse, tortur og drap.

Fredssamtalene mellom regjering og den venstreorienterte geriljaen FARC ble offisielt innledet i Oslo i oktober 2012 og videreført på Cuba. Partene har inngått avtaler på flere sentrale områder; jordfordeling, narkotikahandel, overgangsjustis og rettferdighet for ofrene. En fredsavtale ble signert høsten 2016 og kronet med tildelingen av Nobels Fredspris, men det er enklere å signere en avtale enn å skape varig fred og en mer rettferdig fordeling av makt og ressurser. Utfordringene står i kø, blant annet mektige krefter som er kritiske til hele fredsprosessen, integrering av geriljasoldater og paramilitære i politikk og samfunn, erstatning av narkotika med legal produksjon og jordfordeling.

De siste årene har sivilsamfunnsorganisasjonene mobilisert bredt, både i byene og på landsbygda. De har engasjert seg i fredsprosessen og i hvilken utviklingsretning Colombia skal ta. Bonde- og urfolksorganisasjonene har blant annet stilt krav om økte investeringer på landsbygda, styrking av selvråderetten for urfolk og afro-colombianere, utsettelse av gruvekonsesjoner og tilrettelegging for politisk deltakelse for opposisjonen.

Norsk Folkehjelp i Colombia
Norsk Folkehjelp har vært engasjert i Colombia siden 2004. Ansvarlig programleder er stasjonert ved Norsk Folkehjelps regionkontor i Quito, Ecuador, og reiser regelmessig på partnerbesøk til Colombia. Vår partner siden oppstarten er den nasjonale urfolksorganisasjonen ONIC. Siden fredsprosessen startet i 2012 har programmet blitt utvidet og inkluderer nå fem samarbeidspartnere som representerer urfolk, afro-colombianere og bønder. Fra høsten 2015 har også Humanitær Nedrustning hatt program for minerydding og kontor i Colombia.

Organisering og politisk skolering
ONIC er en paraplyorganisasjon som inkluderer 50 regionale og lokale urfolksorganisasjoner over hele landet, med ca. 1,3 millioner medlemmer. Norsk Folkehjelps samarbeid med ONIC er primært knyttet til politisk skolering, lederutvikling og styrking av kvinners deltakelse. Blant annet gjennom en ambulerende skole der medlemmer får opplæring i blant annet hvordan kommunen og staten fungerer, i urfolks historie og organisering, internasjonale konvensjoner og nasjonale urfolksrettigheter, forvaltning av naturressurser, kvinners deltakelse, ledelse og forhandling. Arbeidet har resultert i at flere tusen medlemmer har fått opplæring og at kvinnenes rolle i organisasjonen er betydelig styrket, også på ledernivå.

Deltakelse i fredsprosessen
Urfolk, småbrukere og afro-colombianere på landsbygda har vært mest utsatte i den lange konflikten. Da fredsforhandlingene startet etablerte Norsk Folkehjelp samarbeid med organisasjoner som representerer disse gruppene. Slike prosesser blir ofte sentrert til storbyene med representanter fra de nasjonale nivåene i organisasjonene. Målsetningen er derfor å bidra til at grasrotorganisasjoner i de mest utsatte konfliktområdene inkluderes i prosessene knyttet til fredsforhandlingene og landets fremtid. I mange områder er det også konflikter mellom utsatte grupper, for eksempel mellom urfolk og småbrukere rundt overlappende interesser i forhold til jord. Derfor er forhandlinger og samarbeid mellom lokale organisasjoner en del av vårt program. Media er kontrollert av en liten urban elite og grasrota har få muligheter for å formidle sine synspunkter og perspektiver.

For å stimulere til en bredere deltakelse og informasjonsspredning støtter programmet partneres arbeid for styrke sine informasjonskanaler, blant annet gjennom sosiale medier og nærradioer. Arbeidet bidrar til å styrke organisasjonene og mobiliseringene har presset regjeringen til forhandlingsbordet.

 

Nyheter fra Colombia:

Drap på urfolksledere i Colombia

I den senere tid har flere urfolksledere blitt drept i Colombia, blant annet ble fem representanter for Nasa-folket i Norte del Cauca dre...
08.11.2019 |

Bekymret for menneskerettighetssituasjonen i Colombia

Organisasjonene i Colombiaforum har på bakgrunn av nye angrep på aktivister og ledere i sosiale bevegelser sendt et brev til norsk UD der...
15.05.2019 |

Støtte til sivilsamfunn viktigere enn noensinne i Colombia

Pressemelding: Med Ivan Duque som president i Colombia vil situasjonen bli enda tøffere for folkelige organisasjoner i landet, mener Nors...
20.06.2018 |

Drap på den colombianske aktivisten Ruth Alicia Lopez Guisao

Norsk Folkehjelp fordømmer drapet på Ruth Alicia Lopez Guisao i Medellin, Colombia torsdag 2.mars.
03.03.2017 |

Gratulerer med fredsprisen, Colombia!

Colombias president, Juan Manuel Santos, får Nobels Fredspris på vegne av Colombias folk for arbeidet med å få til en fredsavtale som gjø...
07.10.2016 | Kathrine Raadim

Lovende samtaler mellom urfolk og partene i Colombia

Partene i konflikten i Colombia møtte forrige uke representanter for urbefolkningen i landet, ved Norsk Folkehjelps partnerorganisasjon O...
30.06.2016 |

Støtt vårt arbeid:

Bli folkehjelper:

Vanlig medlemsskap: 300,-
Student og honør: 175,-

Navn og adresse hentes automatisk fra Telefonkatalogen.

Støtt nå:

200,-

250,-

500,-

Humanitær nedrustning i Colombia

I følge The Landmine Cluster Munition Monitor gikk antallet minerelaterte ulykker i Colombia vesentlig opp i 2018 sammenlignet med året før, og trenden ser ikke ut til å gi seg i 2019. I følge nasjonale myndigheter har det vært åtte ofre for mineeksplosjoner så langt i år (per mars 2019). I snitt tilsvarer dette at en person tråkker på en mine hver femtende dag.