Hjem Vårt arbeid Utviklingssamarbeid Hvor vi jobber Utviklingssamarbeid i Myanmar

Utviklingssamarbeid i Myanmar

Utviklingssamarbeid i Myanmar

Norsk Folkehjelp jobber med å styrke det sivile samfunn ved å fremme utvikling av lokale organisasjoner og å støtte deres innsats for å bedre levekårene i de samfunnene der de er aktive.

Norsk Folkehjelp støtter ulike lokale organisasjoner som arbeider i både distrikter og urbane områder.

I tillegg til å være involvert i spørsmål knyttet til livsgrunnlaget i disse samfunnene, har våre partnerorganisasjoner fokus på å fremme likestilling og deltakelse i beslutningsprosesser, samt saker av mer teknisk art, slik som informasjon om bedre dyrkingsmetoder.

Da syklonen Nargis herjet deler av det sørlige Myanmar i begynnelsen av mai 2008, satte Norsk Folkehjelp umiddelbart i gang støtte til lokale organisasjoner som deltar i bistandsarbeid. Denne hjelpen har fortsatt inn i ombyggings- og rehabiliteringsfasen. Norsk Folkehjelps partnerorganisasjoner i områdene berørt av syklonen har bygget skoler og leseskur, fordelt fiskegarn, båter og dels ferdigvarer for oppdrett. De har gitt lokalsamfunnene midler og verktøy for å begynne å gjenoppbygge livene og samfunnene etter naturkatastrofen.

Mange av Norsk Folkehjelps partnere er konstruktivt engasjert i prosessen med politisk transformasjon og forsoning som pågår i Myanmar.
 Gjennom samarbeid med lokale partnere vil Norsk Folkehjelp fortsette sin tilstedeværelse i Myanmar og gi støtte til det sivile samfunn. Det er også vår ambisjon å være en kanal for kommunikasjon og informasjon knyttet til sosiale utfordringer og utvikling i landet.

Nyheter fra Myanmar:

Handel og Kontor med økt engasjement for Myanmar

Forbundet Handel og Kontor i Norge har nå formalisert samarbeidsavtalen med Norsk Folkehjelp og vil i tillegg til den økonomiske støtten...
18.03.2019 | Are Stranden

Landsbyfolk krever å bli hørt i gruveprosjekt

Da folk i landsbyen Kyauk Kyi fant ut at lederne deres hadde godkjent et gruveprosjekt på 280 000 mål, bestemte de seg for å reagere...
03.03.2016 | Julie Offerdal

Dobbelt så mange kvinner i Myanmars parlament

Etter valget i Myanmar i november 2015 er antall kvinner i parlamentet doblet. Norsk Folkehjelps partnere har drevet kampanjer for å få f...
14.01.2016 | Julie Offerdal

Myanmars organisasjonsliv; demokratiets voktere

Søndag går folk i Myanmar til valgurnene i det som kan bli det første frie valget på flere tiår. Uansett valgresultat har både lokale org...
06.11.2015 | Liv Tørres

Stem på kvinner-kampanje i Myanmar

I tiden fram mot valget i Myanmar 8. november driver Norsk Folkehjelps partnerorganisasjon en kampanje for å få flere til å stemme på kvi...
02.11.2015 |

Flombistand i Myanmar

Kraftig regnvær i Myanmar har tatt minst 88 menneskeliv og rammer mer enn 330.000 personer. Matleveranser fra Norsk Folkehjelps partner P...
05.08.2015 | Tine Solberg Johansen