Hjem Vårt arbeid Utviklingssamarbeid Hvor vi jobber Utviklingssamarbeid i Myanmar

Utviklingssamarbeid i Myanmar

Utviklingssamarbeid i Myanmar

Norsk Folkehjelp jobber med å styrke det sivile samfunn ved å fremme utvikling av lokale organisasjoner og å støtte deres innsats for å bedre levekårene i de samfunnene der de er aktive.

Norsk Folkehjelp støtter ulike lokale organisasjoner som arbeider i både distrikter og urbane områder.

I tillegg til å være involvert i spørsmål knyttet til livsgrunnlaget i disse samfunnene, har våre partnerorganisasjoner fokus på å fremme likestilling og deltakelse i beslutningsprosesser, samt saker av mer teknisk art, slik som informasjon om bedre dyrkingsmetoder.

Da syklonen Nargis herjet deler av det sørlige Myanmar i begynnelsen av mai 2008, satte Norsk Folkehjelp umiddelbart i gang støtte til lokale organisasjoner som deltar i bistandsarbeid. Denne hjelpen har fortsatt inn i ombyggings- og rehabiliteringsfasen. Norsk Folkehjelps partnerorganisasjoner i områdene berørt av syklonen har bygget skoler og leseskur, fordelt fiskegarn, båter og dels ferdigvarer for oppdrett. De har gitt lokalsamfunnene midler og verktøy for å begynne å gjenoppbygge livene og samfunnene etter naturkatastrofen.

Mange av Norsk Folkehjelps partnere er konstruktivt engasjert i prosessen med politisk transformasjon og forsoning som pågår i Myanmar.
 Gjennom samarbeid med lokale partnere vil Norsk Folkehjelp fortsette sin tilstedeværelse i Myanmar og gi støtte til det sivile samfunn. Det er også vår ambisjon å være en kanal for kommunikasjon og informasjon knyttet til sosiale utfordringer og utvikling i landet.

Nyheter fra Myanmar:

Landsbyfolk krever å bli hørt i gruveprosjekt

Da folk i landsbyen Kyauk Kyi fant ut at lederne deres hadde godkjent et gruveprosjekt på 280 000 mål, bestemte de seg for å reagere...
03.03.2016 | Julie Offerdal

Dobbelt så mange kvinner i Myanmars parlament

Etter valget i Myanmar i november 2015 er antall kvinner i parlamentet doblet. Norsk Folkehjelps partnere har drevet kampanjer for å få f...
14.01.2016 | Julie Offerdal

Myanmars organisasjonsliv; demokratiets voktere

Søndag går folk i Myanmar til valgurnene i det som kan bli det første frie valget på flere tiår. Uansett valgresultat har både lokale org...
06.11.2015 | Liv Tørres

Stem på kvinner-kampanje i Myanmar

I tiden fram mot valget i Myanmar 8. november driver Norsk Folkehjelps partnerorganisasjon en kampanje for å få flere til å stemme på kvi...
02.11.2015 |

Flombistand i Myanmar

Kraftig regnvær i Myanmar har tatt minst 88 menneskeliv og rammer mer enn 330.000 personer. Matleveranser fra Norsk Folkehjelps partner P...
05.08.2015 | Tine Solberg Johansen

– Vi er lei av å krige nå

Bistandsaktuelt har vært med Norsk Folkehjelp og et team fra det norskstøttede Myanmar Peace Support Initiative (MPSI) inn i noen av de m...
10.02.2015 | Kristine Lindberg

Humanitær nedrustning

Miner og klasevåpen er bare noen av våpenproblemene verden står overfor. Giftig avfall, eksplosive håndvåpen, usikrede våpenlagre og atomvåpen er alvorlige trusler mot mennesker og miljø. Norsk Folkehjelps program for humanitær nedrustning arbeider helhetlig med våpenrelaterte trusler.