Hjem Vårt arbeid Utviklingssamarbeid Hvor vi jobber Utviklingssamarbeid i Rwanda

Utviklingssamarbeid i Rwanda

Utviklingssamarbeid i Rwanda

Norsk Folkehjelp har arbeidet i Rwanda siden 1994. I perioden etter folkemordet gikk landet gjennom en stor omveltning med enorme sosiale og politiske endringer, fra kaoset i kjølvannet av folkemordet til gjenetableringen av lokale organisasjoner, desentraliseringsreformer og introduksjonen av nye arenaer for folkelig deltakelse.

Under nødhjelpsfasen i årene 1994–1997 engasjerte Norsk Folkehjelp seg spesielt i helsesektoren. I den etterfølgende perioden, 1997–2000, konsentrerte vi innsatsen om institusjonsstøtte til helse- og rettsvesenet. Etter 2000 har Norsk Folkehjelp støttet lokale sivilsamfunnsorganisasjoner for å bidra til demokratisering.

Landet har en befolkning på ca 12.2 millioner innbyggere (2017). Rwanda er en av de raskest voksende økonomiene i Sentral-Afrika. Hittil har offentlige investeringer vært hovedårsaken til veksten, men nå legges det i stadig større grad til rette for at privat sektor skal spille en stor rolle. Myndighetene ønsker å gjøre hovedstaden, Kigali, attraktiv for næringsliv og andre internasjonale aktører. Det er positivt at andelen av fattige har sunket fra 44% (2011) til 39% (2014) og at levestandarden har forbedret seg, men selv om ulikheten synker har Rwanda høyest grad av ulikhet i regionen.

Myndighetene har et stort fokus på å bygge en felles nasjonal identitet blant befolkningen der etniske skillelinjer ikke lenger eksisterer og hvor alle er rwandere. Det er likevel en underliggende uro hos myndighetene for at den etniske konflikten skal blusse opp igjen og derfor utøver myndighetene sterk kontroll i samfunnet. Dette har konsekvenser for folks deltakelse og mulighet for å utøve demokratiske rettigheter. Norsk Folkehjelps program i Rwanda bidrar til å styrke sivilsamfunnsorganisasjonene og deres mulighet for å påvirke og holde myndighetene til ansvar.

Sammen med ulike samarbeidspartnere engasjerer organisasjonen seg i følgende to prosjekter:

The Public Policy Information, Monitoring and Advocacy (PPIMA) samler 15 lokale samarbeidspartnere i et unikt samarbeid for å bevisstgjøre innbyggerne om grunnleggende rettigheter og gi dem ferdighetene de trenger for å kunne engasjere seg og hevde sine synspunkter og interesser overfor beslutningstakere og tjenesteleverandører. PPIMA organiserer debatter og dialoger mellom innbyggere og beslutningstakere om blant annet lovforslag, lokal og nasjonal budsjettplanlegging og behov innbyggere har for å kunne forsørge seg og sin familie. Prosjektet finansieres av SIDA og DFID.

Ending Gender Based Violence (EGBV): Seks lokale samarbeidspartnere har gått sammen i en felles innsats mot kjønnsbasert vold, herunder fysisk, økonomisk, seksuell og psykologisk vold, som er et stort problem for mer enn en tredjedel av kvinnene i Rwanda. Målet er å drive den nasjonale kampen mot kjønnsbasert vold fremover. Aktivitetene ledes i stor grad av frivillige, og inkluderer kurs i konfliktløsning, rådgivning og hjelp til å takle traumer og endre handlingsmønstre. Mange av de frivillige er par som selv har klart å forandre samlivsmønsteret sitt. EGBV-prosjektet har i høy grad bidratt ikke bare til å redusere familievold, men også til å bygge opp lokalsamfunnenes evne til selv å mobilisere og handle kollektivt mot dette samfunnsproblemet. Prosjektet finansieres av NORAD, Norsk Tjenestemannslag og Human-Etisk Forbund.

 

Nyheter fra Rwanda:

Hvorfor minnes fortidens grusomheter?

Norsk Folkehjelp ønsker å uttrykke sin dypeste medfølelse til ofrene for folkemordet på tutsiene. Gjennom vår støtte til sivilsamfunnet b...
08.04.2019 |

Human-Etisk Forbund støtter kvinner i Rwanda

De fleste kjenner til Rwanda som et land med en voldelig historie. I 1994 resulterte konflikten mellom hutuer og tutsier i et folkemord d...
21.05.2015 |

Søndagsmøte mot vold i Birama

I landsbyen Birama utenfor Kigali møtes innbyggerne hver søndag for gjøre opp regnskap over hvor mange som har opplevd familierelatert vo...
05.05.2015 | Rannveig Lade

Teater mot vold

En teaterforestilling om to fulle menn får innbyggerne i landsbyen Nyagahinga i Rwanda til å reflektere over vold mot kvinner.
24.03.2015 | Rannveig Lade

Aktivistradio på bussterminalen i Kigali

Fra 16. november til 10. desember hvert år foregår den globale kampanjen 16 Days of Activism Against Gender Violence. Norsk Folkehjelps p...
23.03.2015 | Rannveig Lade

NTL støtter i Rwanda

Liv Tørres takket i dag NTL for bidragene som gjør at Norsk Folkehjelp kan gjøre mer. NTL inngår et fireårigsamarbeid med Norsk Folkehjel...
03.12.2014 | Torunn Aaslund