Hjem Vårt arbeid Utviklingssamarbeid Hvor vi jobber Utviklingssamarbeid i Sør-Sudan

Utviklingssamarbeid i Sør-Sudan

Utviklingssamarbeid i Sør-Sudan

Årevis med konflikt, vold, flukt og ødelagte levebrød har ført til at mer enn 7 millioner sørsudanere, omtrent to tredjedeler av befolkningen, er avhengige av humanitær bistand og beskyttelse. Selv om situasjonen ikke lenger er raskt eskalerende, og en gjenopptatt fredsprosess gir fornyet håp, forblir landet i en alvorlig humanitær krise.

Sør-Sudan har svært god matjord og et klima som er godt egnet for jordbruk. Over 90% av befolkningen er avhengig av jord og andre naturresurser som inntektskilde. Konflikt har derimot gjort det vanskelig å utnytte dette potensialet. Krigshandlinger har ødelagt avlinger, mennesker er drevet på flukt uten mulighet for å dyrke jorda og sikre fremtidige avlinger og manglende overordnet politikk for eierskap og forvaltning fører til at krigsherrer, korrupte lokale myndigheter, ulike etniske grupper og store internasjonale investorer erobrer stadig nye områder på bekostning av lokalbefolkningen. Over 80% av befolkningen lever under fattigdomsgrensen.

Etter fem år med den siste borgerkrigen har nesten 4,2 millioner mennesker blitt tvunget på flukt, rundt 2 millioner er internt fordrevne, mens 2,2 millioner har flyktet ut av landet. Rapporter indikerer at alle partene til konflikten gjentatte ganger har brutt internasjonal humanitærrett og begått grove menneskerettighetsovergrep, som gjengvoldtekt, bortføringer, seksuelt slaveri av kvinner og jenter, og rekruttering av barn til væpnede grupper. I tillegg er blant annet ytrings- og organisasjonsfrihet under sterkt press, og sivilsamfunnsorganisasjoner opplever stadige vanskeligere forhold å arbeide under.

Norsk Folkehjelps arbeid

Norsk Folkehjelp jobber innenfor tre områder i Sør Sudan; sivilsamfunn, jordbruksutvikling og nødhjelp.

Sivilsamfunnsprogrammet:

Under sivilsamfunnsprogrammet samarbeider Norsk Folkehjelp med nesten 40 lokale partnere.

Arbeidet deles i fire tematiske områder:

  • I en setting preget av urbanisering og internt fordrevne flyktninger oppstår det ofte konflikt over hvem som har rett til landområder og naturresurser. Våre partnere jobber med å mekle i slike konflikter og støtte lokalsamfunn til å beskytte sine rettigheter.
  • Ytringsfrihet og media er viktig for våre partnere som jobber tett med ulike radiostasjoner for å spre informasjon om dialog, fred og forsoning, gi opplæring til journalister, og med å presse myndighetene til å frigi fengslede journalister. 
  • Vold mot kvinner er et utbredt problem i Sør-Sudan. Mange av våre partnere jobber med å styrke kvinners rettigheter ved å mobiliseres kvinnegrupper, styrke rettsvernet for kvinner, og arrangere holdningskampanjer.
  • NF støtter også ungdom som fremmer ikke-voldelige måter å løse konflikter på. Virkemidler for dette inkluderer kunst og opptredener hvor det oppfordres til fred og forsoning.

Landbruksutvikling:

Våre partnere under landbruksutvikling jobber blant annet med å øke matproduksjon. Motstandsdyktige såkorn, okseploger og kornbanker er alle tiltak for dette. For kvegholdere er økt dyrehelse viktig, og opplæring av dyrehelsearbeidere og tilgang til vaksiner er viktige tiltak. Ved å skape felles markeder sikres både økt interaksjon og økonomisk avhengighet mellom ulike etniske grupper, noe som minsker konfliktnivået. Samtidig støtter Norsk Folkehjelp lokale fredskomiteer, som mekler i lokale konflikter over naturresurser. Landbruksutvikling er derfor helt essensielt i arbeidet for et fredeligere Sør-Sudan.

Nødhjelpsprogrammet:

Etter en forsiktig nedbygging av nødhjelpsprogrammet fra 2011, da Sør-Sudan ble en uavhengig stat og man begynte å fokusere på langsiktig oppbygging av staten, er nødhjelpsprogrammet igjen en stor komponent av Norsk Folkehjelps arbeid etter utbruddet av en ny borgerkrig i 2013. Dagens nødhjelpsprogram fokuserer på å gi matvareassistanse til sårbare sivile, i 3 av statene i landet. Målet med programmet er å øke matsikkerheten gjennom matdistribusjon og ‘mat-for-arbeid’ prosjekter. I tett samarbeid med jordbruksutviklingsprogrammet gir man også sivile muligheten til å igjen skape sitt eget levebrød gjennom utdeling av korn og frø, og jordbruks- og fiskeutstyr, samtidig som de gis opplæring i mer effektive metoder. Prosjektene gjennomføres av Norsk Folkehjelps egne ansatte, men i tett samarbeid med lokalsamfunn.

Nyheter fra Sør-Sudan:

Redder liv i Sør-Sudan

De har vært på flukt i fire år, mangler mat og drikkevann og har mistet det meste de eier. Likevel er befolkningen i New Fangak fulle av...
20.12.2018 | Tamama Norbert

Norsk Folkehjelp bryter samarbeid med USAID

– Dessverre er det umulig for oss å fortsette samarbeidet uten å miste vår uavhengighet, sier generalsekretær Henriette Westhrin.
24.08.2018 |

Fellesorganisasjonen (FO) forlenger støtten til Sør-Sudan

– Når jeg blir spurt om det er noen vits i å støtte Sør-Sudan der det er så mye konflikt, svarer jeg at det er nettopp da det er vits i å...
01.06.2018 | Torunn Aaslund

Det er håpløst. Og vi gir oss ikke

Adventstid er «fighting season» i Sør-Sudan. Men advent er også tiden for en ny runde med fredssamtaler.
21.12.2017 | Betzy Alexandra Kjelsberg Thangstad

Den humanitære støtten til Sør-Sudan må økes

– Det haster å nå fram med nødhjelp i Sør-Sudan før regntiden, hvis ikke vil situasjonen i landet bli enormt mye verre, sier Henriette Ki...
20.02.2017 | Pressemelding

Slår sultalarm i Somalia og Sør-Sudan

Dette kan bli det verste sultåret på lenge. Over 70 millioner mennesker har ikke sikker tilgang på mat. Nigeria, Sør-Sudan, Somalia og Je...
14.02.2017 | Anne Håskoll Haugen