Hjem Vårt arbeid Utviklingssamarbeid Hvor vi jobber Utviklingssamarbeid i Zimbabwe

Utviklingssamarbeid i Zimbabwe

Utviklingssamarbeid i Zimbabwe

Zimbabwe fikk sin uavhengighet i 1980 og Norsk Folkehjelp har hatt et utviklingsprogram i landet siden 1983, etter å ha vært aktive i kampen mot apartheid i det sørlige Afrika. Utviklingsprogrammet blir drevet av en programleder fra vårt i kontor i Harare. Humanitær nedrustning startet opp i Zimbabwe i 2012, og dette arbeidet blir drevet fra byen Mutare.

Norsk Folkehjelp samarbeider med partnerorganisasjoner både på lokalplan og nasjonalt plan i Zimbabwe, så vel som på regionalt plan i det sørlige Afrika.

Partnerne representerer ulike interessegrupper som mobiliserer og organiserer for å møte den sosioøkonomiske og politiske krisen i landet. Arbeidet består i å assistere partnere i deres kamp for demokratisering og en rettferdig fordeling av ressursene.

Norsk Folkehjelp støtter bygging og styrking av folkelige organisasjoner for å bidra til at folk og lokalsamfunn skal være i stand til å bedre sin egen hverdag. Dette betyr å assistere partnere på en slik måte at de kan ha folk fra grasrota representert i viktige nasjonale prosesser som for eksempel ved endring av grunnloven og å jobbe for retten til å organisere seg. Norsk Folkehjelp jobber også med å styrke partnerorganisasjoner ved å styrke deres interne systemer og strukturer. Dette vil bidra til at partnerne selv vil bli i bedre stand til å arbeide opp mot myndighetene.

 

Nyheter fra Zimbabwe:

Advarer om menneskerettighetssituasjonen i Zimbabwe

Under en høring i FNs menneskerettighetsråd advarte sivilsamfunnet i Zimbabwe om en dramatisk forverring av situasjonen for menneskeretti...
28.03.2017 | Julie Offerdal

En skjev verden

Økonomisk vekst fører ikke automatisk til mindre fattigdom. FNs nye bærekraftmål forplikter Norge til å jobbe for å redusere ulikhet både...
23.11.2015 | Anne Håskoll-Haugen

En av Afrikas sterkeste stemmer mot ulikhet er borte

Norsk Follkehjelps partner gjennom mange år, Professor Sam Moyo døde i India den 21 november 2015.
23.11.2015 |

Lokalbefolkningen holder gruveselskap ansvarlige

Lokalbefolkningen i områder med gruveindustri i Zimbabwe holder gruveselskap og myndigheter ansvarlig for forurensing og menneskerettighe...
08.12.2014 | Torunn Aaslund

Humanitær nedrustning i Zimbabwe

Zimbabwe er at av de ti landene i verden som har høyest forekomst av landminer. Minene stammer fra den væpnede frigjøringskampen som var på sitt mest intense mellom 1975 og 1980.