Hjem Vårt arbeid Utviklingssamarbeid Inequality Watch

Inequality Watch

 

Fattigdomsreduksjon er ikke nok

Ifølge FN er du fattig hvis du tjener under 2 dollar dagen og ekstremt fattig hvis du tjener mindre enn 1 dollar dagen. Men et ensidig fokus på fattigdom og kunstige fattigdomsgrenser reduserer ikke de økonomiske skillene mellom folk. Et søkelys på ulikhet derimot, omfatter fordelingen av ressurser i hele befolkningen. Dette gir et langt bedre grunnlag for å fremme utvikling for alle.

Like muliheter er ikke nok

I land med stor ulikhet har ikke folk de samme mulighetene til å skape seg gode liv. Like muligheter til utdanning og helsetjenester er heller ikke nok. Vi må også ha muligheten til å bruke utdanningen og til å skaffe oss et arbeid med en inntekt vi kan leve av. Vi må forstå strukturene som skaper ulikheter i samfunnet for å greie å endre dem.

One size does not fit all

Virkeligheten er ikke den samme for et palestinsk barn i en flyktningleir i Libanon, en bonde i Bolivia eller en gruvearbeider i Sør-Afrika. Større likhet kan ikke skapes på samme måte i alle land. Dette er et komplisert puslespill som avhenger av både økonomiske og sosiale strukturer og ikke minst den politiske dynamikken i landet.

Rettferdig fordeling kommer ikke av seg selv

Det finnes folk over hele verden som mobiliserer for mer rettferdig fordeling. De deltar i fagbevegelse, sosiale bevegelser og andre folkelige organisasjoner. Retten og muligheten til organisering og deltakelse er avgjørende for å få til forandring. Norsk Folkehjelp krever at norsk utviklingspolitikk må ha som mål å redusere ulikhet. Bli med på mobiliseringen for en rettferdig fordeling av makt og ressurser!

Inequality Watch-rapportene

Som et bidrag til debatten om ulikhet har Norsk Folkehjelp gitt ut rapportene Inequality Watch og Inequality Watch II. Rapportene viser at det er for snevert å begrense målene for utviklingspolitikken til vekst eller til å få en befolkning over en kunstig fattigdomsgrense. Det er nødvendig med en klar prioritering av fordeling, både av makt og ressurser.

Inequality Watch har utdypende analyser av ulikhet og utvikling i Bolivia, El Salvador, Sør-Afrika og Mosambik. Rapporten kommer med anbefalinger til norsk utviklingspolitikk. Last ned rapporten her.

Inequality Watch II, som ble lansert i mars 2015, peker på den økende konsentrasjonen av rikdom og økonomisk makt og at dette kan virke undergravende på demokratiet. Rapporten spør hva har virket for å redusere ulikhet og ser på erfaringen fra Ecuador og Norge. Den stiller videre spørsmål om hvilken rolle ulikhet har spilt i de omfattende protestbevegelsene vi har sett i Egypt, Tunis og Spania, og ser videre på ulikhet i Vietnam og rollen til et gryende sivilsamfunn.

Last ned Inequality Watch II her:

I Inequality Watch II foreslår Norsk Folkehjelp en plattform for reduksjon av ulikhet, med fem oppfordringer:

  1. Styrk organisasjoner som utfordrer konsentrasjonen av makt og ressurser
  2. Frem kollektivt forhandlede løsninger
  3. Prioriter reduksjon av ulikhet
  4. Legg til rette for åpenhet og innsyn
  5. Del analyser og informasjon om ulikheten

Norsk Folkehjelps plattform:

NF Plattform for reduksjon av ulikheter

Inequality Watch II 2015

 

Mind the Gap presentasjon