Hjem Vårt arbeid Utviklingssamarbeid Inequality Watch Fordelingsmeldinga – et skille i norsk utviklingspolitikk

Fordelingsmeldinga – et skille i norsk utviklingspolitikk

Stortingsmeldingen "Dele for å skape" avliver, en gang for alle, ideen om at investeringer og økonomisk vekst automatisk sildrer ned og kommer alle til gode.

12. juni ble stortingsmelding 25, bedre kjent som Fordelingsmeldinga, behandlet i Stortinget. For Norsk Folkehjelp representerer denne et viktig gjennomslag i utviklingspolitikken ved å etablere tydelige mål om å fremme demokrati og rettferdig fordeling. Stortingsmeldingen avliver, en gang for alle, ideen om at investeringer og økonomisk vekst automatisk sildrer ned og kommer alle til gode.

Det er også gledelig at en enstemmig utenrikskomite så tydelig vektlegger dette. En av komiteens enstemmige merknader kunne nesten vært henta rett ut fra Norsk Folkehjelps prinsipprogram.

Komiteen vil peke på små forskjeller som en viktig forutsetning for et godt og rettferdig samfunn. Et samfunns tillit, åpenhet og respekt for menneskerettighetene henger tett sammen. Tillit mellom mennesker, tillit mellom partene i arbeidslivet, tillit til – og mellom – politikere og tillit mellom kjøper og selger skaper en bedre og mer bærekraftig økonomisk vekst.

Komiteen viser til at demokratiet er svakt utbygd i mange land. Det kan være vanskelig for vanlige folk å stille de valgte myndigheter til ansvar for sine handlinger, og vanlige folk har ikke god tilgang på formell eller uformell makt. Videre er tilgang til ressurser, velferd, makt og menneskelig utvikling gjerne ulik for ulike grupper.

Norsk Folkehjelp mener at det helt sentrale med denne meldingen er at den pløyer et nytt perspektiv inn i utviklingspolitikken ved å se på fordeling internt i land og ved at den er opptatt av aktørene – hvem som kan få til endring.  Utvikling og fordeling henger nøye sammen med muligheten for politisk organisering. Norsk Folkehjelp setter de lokale partnerne i fokus fordi folk selv må forandre sine samfunn, men vi kan støtte dem i deres kamp. For å, nok en gang, si det med komiteens enstemmige kommentarer:

Komiteen viser til at fordeling av økonomiske goder og fordeling av den politiske makten henger tett sammen. Fordeling er en forutsetning for demokratisk politisk organisering. Demokrati må komme innenfra, samtidig som man kan støtte demokratiske prosesser i et land. Komiteen viser til at lokale krefter spiller en viktig rolle i demokratisering av samfunnet.

Derfor er det også viktig for oss å legge vekt på hva nettopp partnerne sier. Se kommentarene til meldinga fra:

Norsk Folkehjelp har gitt mange innspill til meldinga og vært med på høring. Se høringsuttalelse og våre kommentarer til den ferdige meldinga.

Høringsuttalelse_fra_Norsk_Folkehjelp_– Stortingsmelding25_–_Dele_for_å_skape
Innspill_til_fordelingsmeldingen
28.06.2013 | Beate Thoresen