Hjem Vårt arbeid Utviklingssamarbeid Publikasjoner

Publikasjoner

Publikasjoner

Strategier

Norsk Folkehjelp har stor bredde og variasjon i sitt internasjonale programarbeid. Likevel er målsettingen at all virksomhet skal bidra til demokratisering og rettferdig fordeling av makt og ressurser. Det er utarbeidet ulike dokumenter som skal sikre at programarbeidet oppfyller denne målsettingen i størst mulig grad.

Rapporter

For å kunne være en tydelig, synlig og kompetent pådriver og alliansepartner må vi kunne utarbeide gode politikkanalyser og dokumentasjon på viktige saksområder. Dette danner grunnlag for vårt påvirkningsarbeid – nasjonalt som internasjonalt.

Evalueringer

I tillegg til løpende planlegging, monitorering og rapportering legger Norsk Folkehjelp også til rette for periodiske gjennomganger og evalueringer. Disse kan være interne eller i regi av en uavhengig, faglig relevant instans. Det kan også være våre givere som ønsker en slik gjennomgang.