Hjem Vårt arbeid Utviklingssamarbeid Publikasjoner Rapporter

Rapporter

Periodic Results Report 2016-2018

Skjermbilde 2019-10-10 kl. 10.25.30

Cooperation Agreement between Norwegian People’s Aid and Norad: Partnership for Democratisation and Just Distribution of Resources

Progress Report 2016

Cooperation Agreement between Norwegian People’s Aid and Norad GLO-613: Partnership for Democratisation and Just Distribution of Resources

Norsk ulikhetspolitikk: Åtte skritt i feil retning

Norsk Folkehjelp har sett nærmere på regjeringens utviklingsstrategi i perioden 2013- 2017 for å undersøke hva den gjør for å bekjempe ulikhet. Gjennom å undersøkelse stortingsmeldinger, budsjettprioriteringer og utspill har vi kommet frem til at
Solberg-regjeringen ikke har hatt tilstrekkelig fokus på ulikhet i utviklingspolitikken.

Farlige forbindelser II - revidert utgave

De fire største kommunene i Norge investerer alle i selskaper som bidrar til okkupasjonen av Palestina. Det er noen av funnene i rapporten Farlige forbindelser II som Fagforbundet og Norsk Folkehjelp har gitt ut. Rapporten viser også at aktører i norsk næringsliv gjennom handel og investeringer har forbindelser til okkupasjonen.

Strategies for the implementation of UNSC Resolution 1325 : On women's participation in peace processes and post-conflict governance  

Om Norsk Folkehjelps arbeid med kvinners deltakelse i fredsprosesser. I oktober 2000 vedtok FNs sikkerhetsråd resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet. Resolusjonen har blitt den viktigste referansen i det globale arbeidet med å styrke kvinners rolle i konflikt og post-konfliktsituasjoner. Denne rapporten diskuterer Norsk Folkehjelps (NF) strategi for å fremme kvinners deltakelse i fredsprosesser og styre etter konflikter i Sør Sudan, Myanmar og Colombia.

Rapporten viser til at NF ikke har hatt som mål å iverksette resolusjon 1325 som sådan, men fremmet kvinners deltakelse slik kvinnene selv finner det hensiktsmessig. NF har ikke fokusert spesielt på å oppfordre stridende partner til å ha kvinner med i sine forhandlingsdelegasjoner. NFs store innsats har vært i forhold til det såkalte spor 2 i prosessene; de brede og mer inkluderende fredsprosessene der organisasjoner i sivilsafunnet, grasrotorganisasjoner, fagforeninger og akademia deltar. Rapporten er skrevet av Andreas Indregard.

15 Years of UNHCR 1325 : Women, Peace, and Security. The Norwegian Civil Society Experience 

Final Result Report - Cooperation Agreement with Norad 2008-2011 (Issuu)

This report present a brief context analysis as well as selected results according to the goals of each country program.

Inequality_WatchII-forside

Inequality Watch II

Inequality Watch (Issuu)

Inequality Watch-rapporten er et bidrag til den utviklingspolitiske debatten. Rapporten viser at det er for snevert å begrense målene for utviklingspolitikken til vekst eller til å få en befolkning over en kunstig fattigdomsgrense. Det er nødvendig med en klar prioritering av fordeling, både av makt og ressurser. Rapporten har utdypende analyser av ulikhet og utvikling i Bolivia, El Salvador, Sør-Afrika og Mosambik. Rapporten kommer med anbefalinger til norsk utviklingspolitikk. Les mer her

Farlige forbindelser (Issuu)

En rapport NF og Fagforbundet har lansert sammen som ser på ulike forbindelser mellom Norge og den israelske okkupasjonen. Rapporten ser på handel, investeringer, våpenhandel og militært samarbeid, og andre områder der det finnes forbindelser mellom den norske stat eller norske selskaper, og den israelske okkupasjonen.

Norsk våpenhandel og militært samarbeid med Israel (Issuu)

En rapport om norske bånd til Israels militærvesen og våpenindustri. Skrevet av Alexander Harang for Fagforbundet og Norsk Folkehjelp.

Lords of the land (Issuu)

En studie av fenomenet “landgrabbing”  i  Mosambik,  utført på oppdrag av den nasjonale foreningen for småbønder (UNAC),  miljøorganisasjonen Justica Ambiental og finansiert av Norsk Folkehjelp. Ved hjelp av denne studien, som også belyser det juridiske lovverket om eierskap til land, står våre partnerorganisasjoner bedre rustet til å kunne forsvare sine medlemmer mot ulovlig avhending av land og bidra til økt matsikkerhet på landsbygda.

The New Frontier (Issuu)

En rapport utarbeidet for Norsk Folkehjelp som kartlegger omfanget av storskalainvesteringer i Sør-Sudans landområder. I rapporten presenterer Norsk Folkehjelp flere anbefalinger for myndighetene, investorer, internasjonale partnere, sivilsamfunn og lokalsamfunnene. Målet er å redusere risiko for negative konsekvenser for folk og miljø, og sikre en sunn utvikling for lokalsamfunnene i Sør-Sudan.

2009 Special report to Norad (Issuu) on strengthening Civil Society