Hjem Vårt arbeid Utviklingssamarbeid Publikasjoner Strategier og retningslinjer

Strategier og retningslinjer

Humanitarian Policy

Skjermbilde 2019-10-10 kl. 10.09.22

Armed conflict, climate change, growing inequality and persistent poverty are creating complex crises that last longer and affect more people than before. There is an increasing gap between needs and the resources available to respond to those needs, and humanitarian organisations and donors are challenged to become more effective, efficient and accountable in our responses.

Gender Equality Policy 2018 – For the international work of Norwegian People’s Aid

This policy lays out NPA’s commitments to strive for a world free from discrimination based on gender, and where every human being can fulfil their potential unhindered by discriminating laws, economic and social structures. The policy sets out NPA’s commitments and principles for our gender equality work. The policy applies to NPA’s international work; all programmes, our policy, advocacy and communication work, and not least within NPA.

N

orsk Folkehjelps Internasjonale Strategi 2016–2019 er et styringsdokument for det internasjonale programarbeidet. Det legger klare føringer for hvilke prinsipper som skal prioriteres og vektlegges. Her slås det blant annet fast at Norsk Folkehjelp skal:

  • Arbeide for å fremme demokratisering, og derigjennom en mer rettferdig fordeling av makt og ressurser
  • Støtte lokalt forankrede organisasjoner og folkelige bevegelser som deler vårt verdigrunnlag
  • Bidra til å styrke partnerorganisasjonenes politiske rolle i samfunnet
  • Ivareta og fremme hensyn til likestilling mellom kvinner og menn i all programvirksomhet

 

O rganisation and participation (2011)  utdyper Norsk Folkehjelps sterke vekt på folkelig deltakelse og organisering som avgjørende i politiske endringsprosesser: Folk forandrer verden!

Land and natural resources (2011)  legger føringer for Norsk Folkehjelps programarbeid for å sikre marginaliserte gruppers tilgang til landområder og naturressurser.

 

Observing Change: Results based planning, monitoring and reporting (PMR)  presenterer en praktisk tilnærming til planlegging, overvåking og rapportering. Heftet anbefaler tilpassede verktøy og enkelt språk.

Norwegian People’s Aid Partnership Policy belyser hvordan Norsk Folkehjelp forstår og utvikler partnerskap, og hvem vi inngår partnerskap med. Det er også et verktøy for planlegging, utforming og oppfølging av programsamarbeidet.