Hjem Vårt arbeid Utviklingssamarbeid Solidaritetsungdom Styret i Solidaritetsungdom

Styret i Solidaritetsungdom

Fra venstre: styremedlem Nour, 1.nestleder Camilla, leder Philip,styremedlem Reidun, vara Joakim, vara Stian, 2.nestleder Ida

 

 

På Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdoms sjette ordinære årsmøte i mars 2017 ble følgende styre valgt:
 

Leder: Philip Rynning Coker

"Jeg ble med i norsk folkehjelp solidaritetsungdom fordi jeg ønsket å bidra til en mer rettferdig verden, både hjemme i Norge og internasjonalt. Folkehjelpas politikk pluss et flott sosialt miljø har gjort det enkelt å fortsette å være aktiv."

 

Philip kan nås på epost  leder.solungdom@folkehjelp.no  eller telefon 97159420

 

1. nestleder: Camilla Boyle

 

Camilla kan nås på epost nestleder.solungdom@folkehjelp.no  eller camilla

 

2. nestleder: Ida Østvold Sveinhaug

"Jeg er med i Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom fordi det er en organisasjon som både har, og som kjemper for de verdiene og prinsippene jeg synes er viktigst av alt - solidaritet ikke veldedighet, og at verden ikke er fattig men urettferdig. Norsk folkehjelp  handler ut i fra erfaring og kunnskap og tror på det at utvikling og endring må komme fra grasrota. 

Mine hjertesaker er særlig flyktning, asyl og integreringspolitikk og humanitær nedrustning." 

 

Ida kan nås på epost  nestleder.solungdom@folkehjelp.no  eller  idasveinhaug@gmail.com  samt på telefon 99232799  

 
 

Styremedlem: Nour Aburashid

"Jeg er med i Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, fordi jeg fant meningsfylt virksomhet for å engasjere meg i det jeg brenner for. Ta avstand fra rasisme, åpne mine varme armer til flyktninger, skape barnehageplass for asylbarn, og sist men ikke minst få slutt på okkupasjonen i Palestina."

 

Nour kan nås på epost   nour.95@hotmail.no   

 

Styremedlem: Reidun Ryland

Jeg ble med i Solidaritetsungdommen i 2014 fordi jeg var frustrert over situasjonen for de lengeværende asylbarna. I Solidaritetsungdommen fant jeg andre som var like engasjerte som meg, og som var villig til å faktisk gjøre noe konkret!"

 

Reidun kan nås på epost reidun.ryland@hotmail.com  og telefon 930 95 952

 

Vara styremedlem: Joakim L. Lossius

 

 

Vara styremedlem: Stian Bjørgen

"Jeg er med i Solidaritetsungdommen på grunn av bredden i vårt engasjement og alle mulighetene jeg får til å engasjere meg og gjøre en forskjell, og det attpåtil med fantastiske mennesker!"

Stian kan nås på epost stian.bjorgen@gmail.com  

 

Fagbevegelsesrepresentant: NTL Ung