Hjem Vårt arbeid Utviklingssamarbeid Solidaritetsungdom Styret i Solidaritetsungdom

Styret i Solidaritetsungdom

Fra venstre: leder Ingrid, styremedlem Kristiane, politisk nestleder Philip, organisatorisk nestleder Nina og styremedlem Ine

 

 

På Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdoms femte ordinære årsmøte i mars 2016 ble følgende styre valgt:
 

Leder: Ingrid Aspelund

"Jeg er med i Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, fordi jeg mener at verden er ikke fattig, den er urettferdig. Jeg stiller meg bak grunnprinsippet om rettferdig fordeling av makt og ressurser i verden, enten det gjelder å få slutt på okkupasjonen i Palestina, rettferdig asylpolitikk i Norge, eller internasjonalt forbud mot atomvåpen." 

Ingrid kan nås på epost  leder.solungdom@folkehjelp.no  eller telefon 95993511

 

Organisatorisk nestleder: Nina Gulzari

"Jeg ble med i Norsk Folkehjelp fordi vi tar politisk standpunkt og driver solidaritet fremfor veldedighet gjennom grunntanken om rettferdig fordeling av makt og ressurser. Jeg så Norsk Folkehjelp som den organisasjonen som stod mine verdier nærmest og har enda ikke kommet over en politikk eller mening i organisasjonen jeg kan si meg uenig i. Brenner spesielt for flyktning-, asyl- og integreringspolitikk, samt humanitær nedrustning."  

Nina har ansvar for fagområde asyl- flyktningpolitikk og antirasisme og har ansvar for følgende lokale lag: Malm, Gimlemoen (Kristiansand), Nidaros og Ålesund

Nina kan nås på epost  nina.gulzari@gmail.com  eller telefon 91198402

 

Politisk nestleder: Philip Rynning Coker

 

Philip han ansvar for fagområde internasjonal solidaritet, og har ansvar for følgende lokale lag: Bergen og Fredrikstad

Philip kan nås på epost  nestleder.solungdom@folkehjelp.no  eller telefon 97159420

 
 

Styremedlem: Ine Geitung

"Jeg ble med i Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom fordi jeg tror på solidaritet ikke veldedighet. Utvikling og demokratibygging må skje fra grasrota hvis vi skal få til en rettferdig fordeling av ressurser i verden. Verden er ikke fattig, den er urettferdig."

Ine har ansvar for fagområde kampanje, i år er hovedkampanjen antirasisme, og har ansvar for følgende lokale lag: Sunnfjord, Ullandhaug (Stavanger), Bislett og Blindern 

Ine kan nås på epost inegeitung@hotmail.com eller telefon 98468637

 

 

Styremedlem: Kristiane Krystad

«Jeg er med i Solidaritetsungdommen fordi jeg bryr meg om mennesker og fordi ingenting gjør meg så forbannet som urettferdighet. Samtidig synes jeg det er kjempeviktig og ikke minst bra at Norsk Folkehjelp og Solidaritetsungdom tar standpunkt. Verden blir ikke et bedre sted ved at man stiller seg nøytral.»

Kristiane har ansvar for fagområde atomvåpen, og har ansvar for følgende lokale lag: Tromsø, Harstad og Bodø

Kristiane kan nås på epost kristiane.krystad@hotmail.com eller  telefon 41544712

 

Styremedlem: Ida Smestad ( i permisjon )

"Jeg er med i Solidaritetsungdom fordi vi tar standpunkt og spiller på lag med de som trenger det mest. Vi er også bygget på tanken om likeverdighet og folk selv vet best hvilke endringer de trenger. Mine hjertesaker er Palestina, urbefolkningsrettigheter og kampen for en atomvåpenfri verden" Ida har ansvar for fagområde humanitær nedrustning.

 

 

Styremedlem: Nour Nasser

"Jeg er med i Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, fordi jeg fant meningsfylt virksomhet for å engasjere meg i det jeg brenner for. Ta avstand fra rasisme, åpne mine varme armer til flyktninger, skape barnehageplass for asylbarn, og sist men ikke minst få slutt på okkupasjonen i Palestina."

Nour har ansvar for følgende lokale lag: Larvik, Kongsvinger og Kongsberg

Nour kan nås på epost   nour.95@hotmail.no   eller telefon 47700933 

Fagbevegelsesrepresentant: Sigrid Valberg (NTL Ung)

Ansvar for oppfølging av fagbevegelse