Hjem Vårt arbeid Utviklingssamarbeid Våre internasjonale nettverk

Våre internasjonale nettverk

Våre internasjonale nettverk

Partnere

Norsk Folkehjelp driver langsiktig utviklingssamarbeid med over 200 organisasjoner i mer enn 20 land.

Vi inngår partnerskap med lokale og nasjonale organisasjoner, folkelige bevegelser og nettverk av organisasjoner som har potensial til å mobilisere for demokratisering og en rettferdig fordeling av ressurser.

En nærmere beskrivelse av partnersamarbeidet finner du i Partnerskapsstrategien.

Mer om de enkelte partnere og deres arbeid finner du på landsidene

Nettverk

Norsk Folkehjelp har større og mindre samarbeidsavtaler med flere LO-forbund – både om programstøtte og politisk samarbeid.

Vi deltar aktivt i følgende norske nettverk:

 Internasjonale nettverk vi deltar aktivt i er:

Donorer

Norsk Folkehjelp mottar støtte fra mange ulike bidragsytere; privatpersoner, fagforbund, bedrifter og statlige institusjoner. Vi ønsker å rette en stor takk til alle våre støttespillere.

Viktigste donorer

Norad – Direktoratet for utviklingssamarbeid

Utenriksdepartementet

IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

SIDA – Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

US Department of State

USAID

ECHO

EU-kommisjonen

World Food Program (WFP)

Canadian International Development Agency (CIDA)

Foundation of open society Institute (FOSI)

UNDP – IMS

World Bank – Sudan

Ministry of Labour and HR Development (Government of South Sudan)

UNDP South Sudan

CHF (Common Humanitarian Fund)

Joint Donor Team (JDT)

Fagforbundet

Norsk Tjenestemannslag

NNN – Norsk Nærings- og nytelsesmedarbeiderforbund

Handel og Kontor

Fellesforbundet

Industri Energi

El & IT

Norsk Arbeidsmandsforbund

Statkraft

Coop Norge AS

Statoil

Bergersen Vann og Varme