Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2017 50 år med okkupasjon - Stans okkupasjonen

50 år med okkupasjon - Stans okkupasjonen

I anledning 50-årsmarkeringen for okkupasjonen av Palestina går Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp og Redd Barna samlet ut med en oppfordring om at okkupasjonen, og den ulovlige blokaden av Gaza, oppheves.

Pressemelding fra Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp og Redd Barna, sendt 06.06.2017.

I juni 1967 ble Palestina okkupert av Israel. 50 år etter lever palestinerne fortsatt under militær okkupasjon, til tross for verdenssamfunnets fordømmelse av okkupasjonen, utvidelsen av de ulovlige israelske bosettingene og behandlingen av den okkuperte befolkningen.

Israel som okkupasjonsmakt har et ansvar for å ivareta og beskytte den okkuperte befolkningen, og sikre tilgang til humanitær bistand.
– Som en organisasjon med utviklings - og humanitære programmer i Palestina, ser vi daglig konsekvensene av at okkupasjonsmakten ikke ivaretar sitt ansvar. Det er svært alvorlig at okkupasjonsmakten legger hindringer i veien for humanitær tilgang, sier Anne-Marie Helland, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp og Redd Barna jobber, sammen med lokale partnere, for å redusere de menneskelige lidelsene i Palestina og bidra til at både israelere og palestinere sikres rett til utvikling, trygghet og selvbestemmelse.
– To generasjoner palestinerne har vokst opp under okkupasjon og omgitt av stengsler. Barn i Gaza har gjennomlevd tre kriger de siste årene, mens barn på Vestbredden blir fordrevet fra sine hjem. Vi kan ikke tillate at dette får lov til å fortsette. Blokaden av Gaza må heves og okkupasjonen av Palestina må opphøre, sier generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen.

I 2016 ble det registrert 63 angrep mot skoler i Palestina, noe som rammet skolegangen til over 8000 elever.
– Palestinske barn rammes hardt av okkupasjonen. En viktig vei mot trygge skoler er at skolebygninger ikke brukes til militære formål og at alle angrep på skoler opphører, sier Tove R. Wang, generalsekretær i Redd Barna.

Til tross for klare fordømmelser fra verdenssamfunnet utvider Israel stadig de ulovlige bosettingene, og i det israelske parlamentet diskuteres videre annektering på Vestbredden.
– Den norske regjeringen sier at Norge har plikt til å motvirke aktiviteter som støtter opp under de ulovlige bosettingene. Det er på tide med konkret handling, sier Henriette Westhrin, Generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp og Redd Barna har følgende oppfordringer til norske myndigheter:

  • Sikre at Norge skiller mellom Israel og de ulovlige bosettingene, i tråd med FNs sikkerhetsrådsresolusjon 2334.
  • Oppfordre næringslivet til å sikre at de ikke bidrar til folkeretts- og menneskerettsbrudd i de okkuperte palestinske områdene, i tråd med FNs retningslinjer for menneskerettigheter og næringsliv.

Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp og Redd Barna samarbeider om arrangementet 50 år med okkupasjon #stansokkupasjonen på Eldorado bokhandel fra 6.-10. juni. Det vil bli besøk av lokale samarbeidspartnere , film , politikerdebatt , og utstilling.

06.06.2017 | Pressemelding